Jesteś tutaj

Utrzymanie letnie i zimowe jezdni, chodników i terenów komunalnych na terenie miasta Susz w roku 2023

Utrzymanie letnie i zimowe jezdni, chodników i terenów komunalnych na terenie miasta Susz w roku 2023

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie letnie i zimowe jezdni, chodników i terenów komunalnych
na terenie miasta Susz w roku 2023

Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Suszu ul. Kajki 9, 14-240 Susz

Zakres czynności:

Latem (standard I i II) :

 1. będzie utrzymywane 34.884 mb ulic i chodników.

 • zamiatanie oraz usuwanie trawy, chwastów i liści z jezdni i chodników wraz z wywozem nieczystości i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci – min. 1 x w tygodniu

 • Zbieranie papierów i innych nieczystości z jezdni i chodników wraz z wywozem i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci - min. 1 x w tygodniu

 • Opróżnianie koszy ulicznych z wywozem nieczystości i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci – min. 1 x w tygodniu

 

Zimą

 1. będzie utrzymywane 34.884 mb ulic i chodników.

 • wg standardu I-go będzie utrzymywane ok. 29,7% długości ( 10.351 mb)

 • Odśnieżanie, zgarnięcie błota poślizgowego z jezdni, chodników i przejść dla pieszych – do godz. 630

 • Posypywanie jezdni i chodników – do godz. 630

 • Zwalczanie ślizgawicy i gołoledzi – w ciągu 3-ch godzin od momentu wystąpienia zjawiska

 • Opróżnianie koszy ulicznych wraz z wywozem nieczystości i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci – min. 1 x w tygodniu

 • Zamiatanie jezdni i chodników z wywozem nieczystości i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci – w miarę potrzeb

 • Zbieranie papierów i innych nieczystości z wywozem i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci – min. 1 x w tygodniu

 • Wywóz śniegu ze skrzyżowań, przejść dla pieszych i poboczy ulic w przypadku dużego nagromadzenia

 

 1. wg standardu II-go będzie utrzymywane ok. 70,3 % długości ( 24.533 m)

 • Odśnieżanie, zgarnięcie błota poślizgowego z jezdni, chodników i przejść dla pieszych – do godz. 1000

 • Posypywanie jezdni i chodników – do godz. 1000

 • Zwalczanie ślizgawicy i gołoledzi – w ciągu 5-u godzin od momentu wystąpienia zjawiska

 • Opróżnianie koszy ulicznych wraz z wywozem nieczystości i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci - w miarę potrzeb

 • Zamiatanie jezdni i chodników z wywozem nieczystości i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci – w miarę potrzeb

 • Zbieranie papierów i innych nieczystości z wywozem i zagospodarowaniem na wysypisku śmieci – w miarę potrzeb

 • Wywóz śniegu ze skrzyżowań, przejść dla pieszych i poboczy ulic w przypadku dużego nagromadzenia

 

 

 

Wykaz ulic i chodników objętych letnim i zimowym utrzymaniem w 2023 r. stanowi załącznik nr 1

Harmonogramy prac na poszczególne miesiące będą udostępniane do dnia 5-go danego miesiąca.

 

Załączniki:

Wykaz ulic i chodników objętych letnim i zimowym utrzymaniem w 2023 r. – załącznik nr 1

Harmonogram prac wrzesień 2023